Projektikoolitus Väätsal, Järvamaal 12. ja 26. aprillil 2010

NB! Koolitusel on võimalus osaleda ka ühe päeva kaupa, hind 800 krooni + käibemaks.

Kutsume osalema projektikoolitusele Kesk-Eestisse!

“Eduka projekti võtmekohad”

Toimumise aeg: 12. ja 26. aprill 2010, kell 11-17 (koolitus on kestab kaks päeva, mille vahel tehakse kodutöö)
Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust koolituse läbimise kohta
Koht: Väätsa kodanikumaja, Pikk 9, Väätsa vald, Järvamaa
Sihtgrupp: avalikus,  äri- ja mittetulundussektoris tegutsejad

Koolituse läbinu saab põhjaliku ülevaate projekti ettevalmistamisest ning teab projekti elluviimise ja hindamise võtmekohti. Koolitus on praktilise ülesehitusega ja hõlmab professionaalse projektijuhtimise vahendeid.

Koolitus sobib hästi inimestele, kellele meeldib ise aktiivselt osaleda ja ideid arutada. Oma projektiidee tuleb kasuks, aga pole tingimata vajalik.

Kui koolituse läbinu leiab, et korraldaja sõnastatud õpieesmärke koolitus ei täitnud, siis on tal õigus saada kaks tundi tasuta projektikonsultatsiooni Projektiekspert OÜ-lt*.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (14 tundi koolitust ning 2 tundi kodutööd)

Koolitaja
Uku Visnapuu – enam kui kümneaastase projektitöö kogemusega asjatundja. Tema projektid on võitnud avalikke hankeid, samuti on ta aidanud väikesi projektigruppe ideest tulemusteni jõuda.

Koolituse teemad:

• Kuidas jõuda heast tahtest veenva projektini?
• Kuidas hinnata idee küpsust ja potentsiaalset kandepinda?
• Mida toetajad hindavad ja kuidas neid leida?
• Kuidas tulla toime levinud riskidega projektitöös?
• Motivatsioon ja pühendumus projektis – kuidas neid tagada?
• Kuidas projektitaotlusi vormistada?

Koolituse teemade omandamist toetavad lihtsad taotlus- ja aruandlusvormide näidised.

Registreerumine
Registreerumiseks palume täita ankeet: www.projektid.ee/reg
Lisainfo: www.projektid.ee/koolitus
Kontakttelefon: 6263 236
Meil: koolitus@projektid.ee

Projektiekspert OÜ on kaheksandat aastat tegutsev Eesti kapitalil põhinev firma, mille põhiteenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. NB! Sobiva rahastaja leidmiseks aitab Projektiekspert OÜ Teie ideed tasuta testida.

*Enne konsultatsiooni läbitakse õpitulemuste hindamise vestlus koolitajaga.