Valmistuge sügisesteks projektikonkurssideks – tulge 26.-27. augustil projektikoolitusele!

Kutsume koolitusele

„Edukas projektitöö”

Toimumise aeg: 26.-27. august 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45

Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%
Koht:
Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus
Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist

Eesmärk
on anda osalejaile põhjalikke teadmisi projektitööst, projektijuhtimisest, projekti praktilisest koostamisest ja vormistamisest. Koolituse läbinu saab baasettevalmistuse projektide kirjutamiseks ja ellu viimiseks.
NB! Tutvustame ka lähikuude aktuaalseid projektikonkursse.

Maht: 15 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

- Organisatsioon ja projekt

- Projektide taotlusvormid, lisad

- Nipid, soovitused vormistamisel, müüdid

- Kuidas rahastaja projekti hindab?

- Projektipõhine mõtteviis

- Projektimeeskonna moodustamise põhimõtted

- Projekti struktuur

- Projekti eesmärkide määratlemine

- Projektide tegevused

- Projektide sisendid ja väljundid

- Eelarve koostamine ja nüansid

- Projektide esitamine rahastajatele

- Projekti juhtimine ja haldamine

- Projekti mõju/tulemuste hindamine

Koolitaja: Kairi Birk, kes on eestvedaja kogemuse saanud Eesti Mittetulundus- ja Sihtasutuste Liidust, Eesti Noorteühenduste Liidust, aga ka rahvusvahelistes organisatsioonidest. Praegu seisab Kairi enda algatatud ühenduses Heateos SINA hea selle eest, et Eesti noored oleksid julged ja hoolivad ettevõtjad.

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus (koolitusluba nr. 5234HTM).

Lisainfo
Telefonid: 626 3128, 520 7991

Meil: koolitused@lastekaitseliit.ee

Koolitusele registreerumiseks palume täita ankeet: www.projektid.ee/reg.

Koolitusel õpitut võib edukalt rakendada projektide koostamisel järgmistele lähikuudel aktuaalsete konkurssidega rahastajatele: Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Integratsiooni sihtasutus jt. Samuti Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksustele – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Innove, Keskkonnainvesteeringute Keskus jt. Kursusel ei käsitleta Eestist väljapoole esitatavaid projekte.