Projektikonkurss: uuendused vabatahtlikus tegevuses

Euroopa Komisjon toetab EVTA 2011 raames igast EL liikmesriigist 1 – 2 uuendusmeelset vabatahtlikkuse-teemalist projekti. Teemad, millele toetust antakse, on üldistatult järgmised:

  • vabatahtliku tegevuse kvaliteedi parandamine 
  • vabatahtlikuks tegevuseks soodsa keskkonna loomine
  • tööandja poolt toetatav vabatahtlik tegevus
  • igas vanuses inimeste (aga eriti noorte) mobiilsuse suurendamine
  • vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele suunatud vabatahtlik tegevus
  • eakate inimeste suurem kaasamine vabatahtlikus tegevuses

Toetust antakse 60% ulatuses projekti kogumaksumusest, toetuse suurus on kuni 60 000 EUR-i.

Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 12. november 2010.

Lisainfo toetuse taotlemise kohta on kättesaadav Vabatahtlike Väravast.