Projektikonkurss pagulastest teadlikkuse tõstmise kohta

Siseministeerium kuulutab välja avaliku projektikonkursi

“Pagulastest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad”.

Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2009. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte programmi tegevuseesmärgi “Avalikkuse teavitamine” raames.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi 2008–2013 (edaspidi fond või EPF) 2008. aasta programmi (75% üksikprojekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% üksikprojekti kogueelarvest) vahenditest.

Konkursi väljakuulutamise aeg: 21.04.2010
Taotluse esitamise tähtaeg: 24.05.2010 kell 10.00
Maksimaalne taotletav summa: 1 200 000 krooni

Allikas: Siseministeerium