Projektikirjutamise koolitus (avalik sektor/MTÜ) – 22.märts 2016

 

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4, 3.korrus.

Soovid infot rahastusvõimaluste kohta? Tahad kirjutada edukat projekti? Oled hädas eelarve koostamisega? Loodad luua head suhted rahastajaga?
Tule koolitusele ning saa küsimustele vastused.

Aeg: 22.märts 2016

Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust ja mittetulundussektorist (MTÜ, SA)

Koolitusel käsitletavad teemad:

– ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le;
– projekti planeerimise ja koostamise protsess;
– idee sobivuse testimine;
– projekti eelarvestamine – tulud ja kulud, tasakaalus eelarve koostamine;
– rahastajaga suhtlemine;
– näidisprojektide analüüs – põhilised vead, kuidas neist hoiduda;
– avaliku sektori ja MTÜ koostöö;
– projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda.

VALIKULINE:

Pärast koolituspäeva FOOKUSGRUPP: Testi oma projektiideed väiksemas grupis ja saa vajalikku tagasisidet, individuaalset nõu ja välkkonsultatsiooni oma projektile.
NB! Kohtade arv fookusgrupile on piiratud!

Kava:

10.00 – 10.10 Sissejuhatus, päevakava tutvustus
10.10 – 10.20 EL Struktuurifondid 2014-2020
10.20 – 10.35 Projekti plaanimise ja koostamise protsess
10.35 – 11.00 Info hankimine rahastamisvõimaluste kohta, idee sobivus fondi
11.00 – 11.15 Kuidas kirjutada projekt, mis saab positiivse rahastusotsuse?
11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 11.45 Projekti eelarvestamine, kulude ja tulude planeerimine
11.45 – 12.30 Tasakaalus projekti eelarve koostamine
12.30 – 13.15 Rahastajaga kontakt
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.15 Ülevaade rahastamisvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le
15.15 – 15.30 Projekt, mis sobib igale organisatsioonile
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 – 16.20 Näidisrahataotluse koostamine ja analüüs
16.20 – 16.30 Projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda
16.30 – 17.15 Küsimused/vastused, individuaalne konsultatsioon

Selle koolituse plussid analoogsete ees:

– Värskeim info EL struktuurfondide rahastustest;
– Lektoril on üheksa aastane projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
– Koolituse lõpus väikeses grupis oma projektiidee testimine;
– Materjal: fondide hingeelu tundmaõppimiseks on mõistlik hankida põhjalik projektikirjutamise materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele? (Hind 24,17 eurot+km (29,00)).

Lektor:

Merle EinolamustvalgeMerle Einolal on ärijuhi diplom, õppinud projektijuhtimist ning ettevõtlust. Üheksa aastane kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel MTÜ vallas ja avalikus sektoris.
Merle Einola kireks on  suured ja keerulised probleemiderohked koostööprojektid, neid on ta ellu viinud korteriühistu töös ja avalikus sektoris. Äriplaanide kirjutamise kogemus alates 2010. aastast.
Avalikus sektoris, Pernova Hariduskeskuses (endine Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja), projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus 2008. aastast.
Suurim Merle Einola kirjutatud ja juhitud projekt on olnud  4,2 milj euro suuruse eelarvega Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine.
Koolitanud mittetulundusühendusi, avalikku sektorit ja eraisikuid projektijuhtimise vallas, keskkonnateemadel jms.

Osalustasu:

Põhipakett (tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal, tervislikke näkse ja kohvipausi):
– Kiiremate soodushind 65 eurot + km (78,00)
– Tavahind 79 eurot + km (94,80)
Fookusgrupp:
– Soodushind: 29 eurot+km (34,80)
– Tavahind 43 eurot+km (51,60)
Soodushind kehtib kuni 08.03.2016, tavahind alates 09.03.2016

Materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele? (Hind 24,17 eurot+km (29,00)).

Tulge koos! Ühest asutusest tulijatele kehtib alates teisest osalejast 20% soodustus, mis lisandub ka kiiremate soodushinnale.
registreerun ettevõtluskoolitusele äriplaan projektiekspert stardiedu