Projektikirjutamise koolitus (avalik sektor/MTÜ), 19.mai 2018 Pärnus

Koolitus toimub Pärnus, Tallinna mnt 12.

Soovid infot rahastusvõimaluste kohta? Tahad kirjutada edukat projekti? Oled hädas eelarve koostamisega? Loodad luua head suhted rahastajaga?
Tule koolitusele ning saa küsimustele vastused.

Aeg: 19. mai 2018
Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust ja mittetulundussektorist (MTÜ, SA)

Koolitusel käsitletavad teemad:

– ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le;
– projekti planeerimise ja koostamise protsess;
– idee sobivuse testimine;
– projekti eelarvestamine – tulud ja kulud, tasakaalus eelarve koostamine;
– rahastajaga suhtlemine;
– grupitöö – näidisprojekti koostamine, vigade analüüs;
– avaliku sektori ja MTÜ koostöö;
– projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda.

VALIKULINE:
Pärast koolituspäeva FOOKUSGRUPP: Testi oma projektiideed väiksemas grupis ja saa vajalikku tagasisidet, individuaalset nõu ja välkkonsultatsiooni oma projektile.
NB! Kohtade arv fookusgrupile on piiratud!

Kava:
10.00 – 10.10 Sissejuhatus, päevakava tutvustus
10.10 – 10.20 EL Struktuurifondid 2014-2020
10.20 – 10.35 Projekti plaanimise ja koostamise protsess
10.35 – 10.50 Info hankimine rahastamisvõimaluste kohta, idee sobivus fondi
10.50 – 11.15 Kuidas kirjutada projekt, mis saab positiivse rahastusotsuse
11.15 – 11.30 KOHVIPAUS
11.30 – 11.45 Projekti eelarvestamine, kulude ja tulude planeerimine
11.45 – 12.30 Tasakaalus projekti eelarve koostamine
12.30 – 13.15 LÕUNA (omal käel)
13.15 – 14.00 Rahastajaga kontakt
14.00 – 15.00 Ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le
15.00 – 15.15 KOHVIPAUS
15.15 – 16.15 Grupitöö – näidisprojekti koostamine, vigade analüüs
16.15 – 17.00 Projekt, mis sobib igale organisatsioonile
17.00 – 17.15 Paus
17.15 – 18.00 Fookusgrupp

Selle koolituse plussid analoogsete ees:
– Värskeim info EL struktuurfondide rahastustest;
– Lektoril on kaheteistaastane projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
– Koolituse lõpus väikeses grupis oma projektiidee testimine;

Lektor:
Merle EinolaMerle Einolal on ärijuhi diplom, õppinud projektijuhtimist ning ettevõtlust. Kaheteistaastane kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel mittetulundussektoris. Avalikus sektoris projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus 2008. aastast. Äriplaanide kirjutamise kogemus alates 2010. aastast. Tegutsenud 17 aastat FIE-na, kuhu sisse mahub ka toimiv koostöö avaliku sektoriga.
Merle Einola kireks on suured ja keerulised probleemiderohked koostööprojektid, neid on ta ellu viinud korteriühistu töös ja avalikus sektoris. Suurim Merle Einola kirjutatud ja juhitud projekt on olnud 4,2 milj euro suuruse eelarvega Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine. Koolitanud mittetulundusühendusi, avalikku sektorit ja eraisikuid projektijuhtimise vallas ning keskkonnateemadel. Missiooniks on säästva elustiili ja kohaliku mahetoidu propageerimine ning sektorite vahelise koostöö edendamine.

Osalustasu:
Põhipakett (tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal, tervislikke näkse ja kohvipausi):
– Kiiremate soodushind 99 eurot + km (118,80)
– Tavahind 129 eurot + km (154,80)
Fookusgrupp:
– Soodushind: 29 eurot+km (34,80)
– Tavahind 43 eurot+km (51,60)
Soodushind kehtib kuni 05.05.2018, tavahind alates 06.05.2018
Materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele? (Hind 24,17 eurot+km (29,00)).
Tulge koos! Ühest asutusest tulijatele kehtib alates teisest osalejast 20% soodustus, mis lisandub ka kiiremate soodushinnale.

Info: elen.elbra@projektid.ee

registreerun