Projektikirjutamise koolitus 26.-27. august Tallinnas

projektiekspertlastekaitse-liit

Lastekaitse Liidu Koolituskeskus koostöös Projektiekspert OÜ-ga korraldab koolituse

„Edukas projektitöö“

Toimumise aeg: 26.-27. august 2009
Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%
Koolituse esimene päev algab kell 11.00
Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus
Sihtgrupp: avalikus sektoris ja mittetulundussektoris tegutsevad inimesed.

Eesmärk
on anda osalejaile põhjalikke teadmisi projektitööst, projektijuhtimisest, projekti
praktilisest koostamisest ja vormistamisest. Koolituse läbinu saab baasettevalmistuse
projektide kirjutamiseks ja ellu viimiseks.

Üldmaht: 15 tundi

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

1. Organisatsioon ja projekt
2. Projektide taotlusvormid, lisad
3. Projektide esitamine rahastajatele
4. Vigade pingerida
5. Nipid, soovitused vormistamisel, müüdid
6. Kuidas rahastaja projekti hindab?
7. Projektipõhine mõtteviis
8. Projektimeeskonna moodustamise põhimõtted
9. Projekti struktuur
10. Projekti eesmärkide määratlemine
11. Projektide tegevused
12. Projektide sisendid ja väljundid
13. Eelarve koostamine ja nüansid
14. Loogiline maatriks

Koolitaja: OÜ Projektiekspert koolitaja Jaan Urvet
Jaan Urveti koolitamise stiilist saab põgusa ülevaate videolõigust
www.projektid.ee/koolitus.

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus
(koolitusluba nr. 5234HTM)

Lisainfo
Telefonid: 626 3128, 520 7991
Meil: koolitused@lastekaitseliit.ee

Registreerumine
Registreerumiseks palume täita ankeet: www.projektid.ee/reg.


Augustis saadetakse Teile ettemaksuarve summas 200 krooni (millele lisandub käibemaks 20%), mis tuleb tasuda enne koolituse toimumist.

Peagi avanevad või juba avatud projektikonkursse, kus koolitusel omandatud teadmisi rakendada, on näiteks Avatud Eesti Fondil (sealhulgas Vabaühenduste Fondil), Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil, EASil, Eesti Kultuurkapitalil, Eesti Rahvuskultuuri Fondil jt.

Lisaväärtusena on võimalik pärast kursust saada meili teel individuaalset tagasisidet ning analüüsi enda kirjutatud projekti kohta. Selle maksumus on 695 krooni. Võimaluse kasutamist saab osaleja otsustada koolituse käigus ning seda saab nii grupitööde käigus valminud projektidele kui ka konkreetsetele rahastajatele suunatud projektidele.