Projektikirjutamise koolitus 18.-19. novembril

projektiekspert_veebilogo

lastekaitse-liit

Lastekaitse Liidu Koolituskeskus koostöös Projektiekspert OÜ-ga korraldab koolituse

„Edukas projektitöö”

Toimumise aeg: 18.-19. november 2009
Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%
Koolituse esimene päev algab kell 11.00
Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus
Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist

Eesmärk
on anda osalejaile põhjalikke teadmisi projektitööst, projektijuhtimisest, projekti praktilisest koostamisest ja vormistamisest. Koolituse läbinu saab baasettevalmistuse projektide kirjutamiseks ja ellu viimiseks.

Üldmaht: 15 tundi

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

1. Organisatsioon ja projekt
2. Projektide taotlusvormid, lisad
3. Projektide esitamine rahastajatele
4. Vigade pingerida
5. Nipid, soovitused vormistamisel, müüdid
6. Kuidas rahastaja projekti hindab?
7. Projektipõhine mõtteviis
8. Projektimeeskonna moodustamise põhimõtted
9. Projekti struktuur
10. Projekti eesmärkide määratlemine
11. Projektide tegevused
12. Projektide sisendid ja väljundid
13. Eelarve koostamine ja nüansid
14. Loogiline maatriks

Koolitaja: OÜ Projektiekspert koolitaja Jaan Urvet

Jaan Urveti koolitamise stiilist saab põgusa ülevaate videolõigust www.projektid.ee/koolitus.

Koolitusel osalenutele väljastatakse Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse tunnistus (koolitusluba nr. 5234HTM)

Lisainfo
Telefonid: 626 3128, 520 7991
Meil: koolitused@lastekaitseliit.ee

Registreerumine
Registreerumiseks palume täita ankeet: www.projektid.ee/reg.

Koolitusel õpitut võib edukalt rakendada projektide koostamisel järgmistele lähikuudel aktuaalsete konkurssidega rahastajatele: Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Integratsiooni sihtasutus jt. Samuti Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksustele – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Innove, Keskkonnainvesteeringute Keskus jt. Kursusel ei käsitleta Eestist väljapoole esitatavaid projekte.