Projektieksperdi koostatud taotlus rahuldati

KÜSK nõukogu on teatavaks teinud vabaühenduste eestkostevooru toetused. Toetuste mahuks oli 5 miljonit krooni, laekus kokku 47 taotlust, millega sooviti toetust ligi 20 miljonit krooni.

Loe edasi siit.

Vabaühenduste eestkostevoorust sai toetust ka Projektieksperdi meeskonna koostatud projekt “Eeskostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks“.