Millistes valdkondades oleme projekte koostanud

Projektiekspert OÜ meeskond on alates 2002.a. projekte kirjutanud. Kogemus on järgmistel teemadel:

Ettevõtlus

Piimatööstus
Plastitööstus
Bioenergia
Eksport
Tootmiskompleksi infrastruktuur
Parfüümistuudio
Keraamikakohvik
Kinnisvara
Õigusabi
Turism (puhkeküla rajamine, mõisakompleksi renoveerimine, rallipark, külastuskeskus, konverentsikeskus)
Puhastusteenused
Autoteenindus
Rehvide utiliseerimise tehas
Kasutatud autode utiliseerimine
IT
Tehnoloogiainvesteeringud

Ühiskond

Muuseum
Ajakirjandus
NATO, EL
Pankrotiküsimused ELs
Religioon
Kultuur (folkloor, filmindus, kontserdisaali ehitus, teater, kunst)
Sport (võistlustants, staadion, spordihall)
Haridus (täiskasvanute õpe, karjäärikeskus, koolitus- ja nõustamiskeskus, esmaabikoolitus, ametiõpe, saatesari, lugemispesad, keskkonnaharidus, lasteaed)
Seadustest teavitamine
Liiklus

Teadus- ja arendus

Alternatiivenergia tootmine
WEB TV
Rakendusuuringud

Sotsiaalvaldkond

Noorsootöö (usaldustelefon, noortekeskused, üritused, laste- ja noortelaagrid)
Lastekaitse (lastekodud, internaatkoolid, noortekodud, tänavalaste keskus, mänguväljakud, lasteaiad, nõustamiskeskus, puudega laste keskus, hüperaktiivsete laste kaitse)
Erivajadustega inimesed (kuulmispuudega, nägemispuudega, psüühikahäiretega, vaimupuudega, invasport, puudega noorte küla, puudega laste emad, töötud, alkohoolikud, sundüürnikud)kinnipeetavad, rehablitatsioon
Aidsiennetus, narkomaania
Lihtsustatud keeles trükised
Toetatud töö keskus
Kinnipeetavad
Eakad
Mitte-eestlased
Tööhõive, töökojahooned, käsitöökojad, tööalane rehabilitatsioon

Tervishoid

Vähiennetus
Haigla aparatuur
Tervislike eluviiside propageerimine
Antidopingu teavitus
Hambaproteetika
Ravi- ja terviseturism

Keskkond

Joogivesi
Kanalisatsioon
Reovesi
Loomade rehabilitatsioonikeskus
Randade puhastamine
Looduspargi arendamine
Jäätmekäitlus
Natura alad
Jääkreostus
Maaküte

vt ka rahastatud ja töösolevad projektid ning kliendid.