PRIA aktuaalsed taotlusvoorud veebruaris 2015

PRIA aktuaalsed taotlusvoorud:

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus
Taotlusi võetakse vastu 09.02-23.02.2015.
Toetussumma taotleja kohta 15 000 eurot. Omafinantseering ei ole vajalik.
Baasnõuded vähemalt 2 majandusaastat tegevust põllumajanduses ja müügitulu vahemikus 4000-14000 eurot majandusaastas.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid (äriplaan) saad meie abiga.
Loe täpsemalt nõuete ja meetme kohta siit:
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/vaikeste_pollumajandusettevotete_arendamise_toetus_2015/

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
Taotlusvoor on avatud prognoosi kohaselt 27.02-06.03.2015
Toetussumma taotleja kohta 500 000 eurot programmperioodi kohta.
Baasnõuded vähemalt 2 majandusaastat tegevust põllumajanduses. Müügitulu vähemalt 14 000 eurot taotleja kohta.
Toetust saab taotleda:
– masinate ja seadmete soetamiseks
– uue rajatise ehitamine, olemasoleva rekonstrueerimine ja laiendamine
– projektiga seonduvateks eeltöödeks (sh projekteerimine, geodeetilised eeltööd)
Täpsemate nõuete ja sobivuse kohta soovitame meiega ühendust võtta ja läbida eelnõustamine.

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Prognoositav taotlusvoor on 30.03-06.04.2015
Toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
Baasnõue vähemalt 2 majandusaastat tegevust ja ühe majandusaasta kohta müügitulu suurem kui 4000 eurot.
Toetust saab taotleda:
– statsionaarsete masinate ja seadmete soetamiseks
– hoone rajamiseks, rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Kontaktisik
Triin Luksepp

Projektiekspert OÜ
pria@projektid.ee
+372 53 037 453