PRIA Nõuandetoetus

Nõuandetoetust on võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks kuni 75% abikõlblike kulude, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 39 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta. Kui nõuandeteenust osutab konsulent koos nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva nõustajaga, kes ei oma konsulendi kutset, on võimalik toetust taotleda nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta toetust kuni 52 eurot.

Nõuetele vastavuse nõuete järgimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas osutatud nõuandeteenuse puhul on tootjal võimalik täiendavalt taotleda toetust kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Võta meiega ühendust pria@projektid.ee või 626 3236, et saaksime testida, kas sobid seda toetust kasutama.

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/nouandetoetus_2013/