Investeeringumeedete tutvustus ja -juriidika maaettevõtjatele (OÜ, FIE)

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4, V korrus.

Aeg: 30. mai 2017
Sihtgrupp: maaettevõtjad ja põllumajandustootjad (OÜ, FIE)

Koolitusel käsitletavad teemad:
– ülevaade rahastusvõimalustest äriühingutele maapiirkonnas meetmete lõikes;
– projekti planeerimise ja koostamise protsess;
– projekti eelarvestamine – tulud ja kulud, tasakaalus eelarve koostamine;
– rahastajaga suhtlemine;
– praktilised soovitused toetuste taotlemisel;
– otsuste vaidlustamine, haldusmenetlus, halduskohtumentlus, põllumeeste õiguste kaitse, praktilised näited.

Käsitlemisele tulevad toetusmeetmed:
- Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus;
– LEADER meede;
– Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus;
– Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus;
– Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus;
– Mikro – ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus.

Kava:
10.00 – 10.15 Sissejuhatus
10.15 – 10.40 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus
10.40 – 11.05 LEADER meede
11.05 – 11.30 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus
11.30 – 11.45 PAUS
11.45 – 12.10 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus
12.10 – 12.35 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
12.35 – 13.00 Mikro – ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
13.00 – 13.30 LÕUNA (omal käel)
13.30 – 14.00 Soovitused toetuste taotlemiseks
14.00 – 14.30 Kas põllumees peab olema jurist?
14.30 – 15.00 Otsuste vaidlustamine – Miks? Kas? Kuidas?
15.00 – 15.15 PAUS
15.15 – 16.00 Vaidemenetlus ja kohtusse pöördumine. Näiteid praktikast.

Selle koolituse plussid analoogsete ees:
- Värskeim info EL struktuurfondide rahastustest;
- Triin Luksepal on 10 aasta pikkune töökogemus raamatupidajana ja finantsnõustajana põllumajanduses ja maaettevõtluses ja kaheksa aastane projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
- Henno Nurmsalu omab pika-ajalist kogemust nii toetusmeetmete väljatöötamise kui ka toetusotsuste vaidlustamise osas, mistõttu on tema praktilised nõuanded ainulaadsed.

Lektorid:

Triin-LukseppTriin Luksepp on õppinud maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist, osalenud erinevatel täiendkoolitustel juhtimises, osalenud põllumajanduslikes projektides. Kaheksa aastane kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel äriühingutes.
Projektide kirjutamise kogemus alates 2010. aastast. Raamatupidamisalane kogemus alates 2006.aastast.

 

Henno Nurmsalu on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja
töötab juristina Nurmsalu Õigusabi OÜ-slektor (www.nurmsalu.ee). Ta omab pika-ajalist töökogemust nii era- kui avalikus sektoris. Ta on juhtinud maaelu arengukavade ettevalmistamist ja rakendamist. Igapäevaselt nõustab ta kliente erinevates tsiviil- ja haldusõiguse valdkonna küsimustes. Lisaks omab ta mitmekülgset kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt ja kohtus.

 

Osalustasu:
Põhipakett (tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal, tervislikke näkse ja kohvipause):
– Kiiremate soodushind 99 eurot + km (118,80)
– Tavahind 115 eurot + km (138,00)
Materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele? (Hind 24,17 eurot+km (29,00)).
Tulge koos! Ühest asutusest tulijatele kehtib alates teisest osalejast 20% soodustus, mis lisandub ka kiiremate soodushinnale.

registreerun