PRIA-l on avanes toetus kalatootjatele

Ühisinvesteeringute toetusmeetme (EKF. meede 3.1.1)  eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse
stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.
Taotlusi võetakse vastu Tartus PRIA keskuses, aadressil Narva mnt. 3
ajavahemikul 17.12- 19.12.2012.

Toetust saab taotleda tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud
vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, pea
äralõikamine, külmutamine jms) vajaliku ehitise, sealhulgas külma- ja
laohoone ehitamine
.

Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud
vesiviljelustoodete osas.

Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest.
Vesiviljelustoodete osas tunnustatud tootjaorganisatsioonil on
maksimaalne toetuse suurus programmperioodil 639 116,50 eurot.

Toetusprojekti kirjutamise kulud on võimalik tagasi saada 75% ulatuses
PRIA nõuandetoetuse kaudu
.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/uhisinvesteeringud_ekf_meede_3_1_1_2012/

Küsige julgelt oma projekti sobivust ja dokumentatsiooni koostamisel meie PRIA spetsialistilt pria@projektid.ee.