Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades.

Toetust saab taotleda:

  • erialasteks kohtumisteks
  • praktikaks
  • õppereisideks
  • koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks).

Taotlejad saavad olla väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (sh FIE-d), ettevõtlusorganisatsioonid (sh ettevõtlusinkubaatorid jt), riigiteenistujad, kes tegutsevad ettevõtlussuunal, sh kohaliku omvalitsuste ametnikud ja arenduskeskused, ettevõtluse riiklikud tugisüsteemid ja nii üksikisikud kui ka grupid.

Tähtsaimad tingimused toetuse saamiseks on:

  • vähemalt 3 riigi osalus: 2 Põhjamaad + 1 Balti riik või 1 Põhjamaa + 2 Balti riiki
  • toetus katab kuni 70% projekti eelarvest
  • abikõlbulikud kulud: reisikulud, reisikindlustus; majutuskulud ja päevaraha (kokku kuni 800 Taani krooni inimese kohta päevas toetuse eelarvest)
  • toetusavaldusele on lisatud 3 kinnituskirja: tööandjalt, vastuvõtva(te)lt partneri(te)lt ja kaasrahastamise kohta (vähemalt 30% projekti eelarvest)

Taotlusvooru tähtaeg on 31.03.2012. Täpsem info aadressil http://www.norden.ee/et/toetused/ettevotlus-ja-toostus.html .