Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Toetuse eesmärgiks on kogemuste ja teadmiste vahetamine, koostöövõrkude ning tõhusate töömeetodite arendamine ja Läänemere piirkonna üleilmse konkurentsivõime suurendamine.

Toetust saab taotleda:

 • lühike õppevisiit (study visit), 3–10 tööpäeva ühes riigis
 • pikem praktika (internship), kuni 20 tööpäeva ühes riigis
 • erialane väljaõpe töökohal (on the job training)
 • koostöövõrkude kohtumised (networking)

Tähtsaimad tingimused toetuse saamiseks:

 • koostööpartnerid vähemalt kolmest Põhjala ja Balti riigist
 • toetusavaldusele on lisatud 3 kinnituskirja: tööandjalt, vastuvõtvalt asutuselt ja kaasrahastamise kohta (vähemalt 30% projekti eelarvest)
 • toetus katab kuni 70% projekti eelarvest
 • abikõlbulikud kulud: reisikulud, reisikindlustus, majutuskulud ja päevaraha (kuni 110 EUR inimese kohta päevas toetuse eelarvest)
 • toetus ei ole ette nähtud: konverentside osalustasud, regulaarselt toimuvate NB8 kohtumistega seonduvad kulud, ruumide ja tehnika rent, tõlkimine, palk jms

Taotleda vaavad:

 • riigi- ja omavalitsusametnikud kõigist Põhja- ja Baltimaadest
 • kõik administratiivsed tasandid (riik, maakond, kohalik omavalitsus)
 • nii üksikisikud kui ka grupid

Taotlusvooru tähtaeg on 30.03.2012. Täpsem info aadressil http://www.norden.ee/et/toetused/avalik-haldus.html