Avati põhikoolivõrgu korrastamise taotlusvoor

Selles voorus oodatakse ettepanekuid investeeringute kava koostamiseks.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

  • olemasoleva õppehoone rekonstrueerimine;

  • uue õppehoone ehitamine;

  • õppehoone sisustamine;

  • õppehoone või selle osa lammutamine.

Ettepanekuid investeeringute kava koostamiseks oodatakse kohaliku omavalitsuse üksustelt

  • kelle territooriumil on asutatud riigigümnaasium alates 01.01.2011 või on kirjalikult kokku lepitud Haridus- ja Teadusministeeriumiga selle asutamises või

  • kus alates 01.01.2011 on lõpetatud või lõpetatakse volikogu otsusega hiljemalt 31.08.2020 gümnaasiumihariduse andmine statsionaarses õppevormis selles koolis, mille hoonete ehitamiseks toetust taotletakse.

Minimaalne toetuse summa on 200 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 5 000 000 eurot ühe projekti kohta. Kui projekti eesmärgiks on üksnes endiste õppehoonete lammutamine, on minimaalne toetuse summa 30 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.

Ettepaneku esitamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus tuleb muuhulgas koostada projekti kirjeldus ja tegevuskava, detailne eelarve ja finantsanalüüs, õpilaste arvu prognoos ja koolivõrgu ümberkorralduste kava, riskianalüüs ning hoone ehitamisega või rekonstrueerimisega seotud dokumentatsioon.

Ettepanekuid võtab vastu SA Innove kuni 30. juunini 2016.a.

Taotlusvoor viiakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020″ raames.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.