Põhjamaade Ministrite Nõukogu ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm 2009-2013

Põhja- ja Baltimaade konkurentsivõime suurendamiseks maailmas saavad ettevõtted piirkonna ühisest ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammist kolme aasta jooksul toetust
•    erialasteks kohtumisteks,
•    võrgustikutegevusteks (seminaride ja töötubade korraldamiseks),
•    praktikumideks ja
•    õppereisideks.
Eesmärk on tugevdada majanduskoostööd ja soodustada ettevõtlust, suurendada klastrite koostööd ja innovatiivseid koostööprojekte, äritegevuse ja -kultuuri parimate näidete jagamist. Lisaks soovime elavdada Põhja- ja Baltimaade Euroopa Liidu fondide ühist kasutamist ja projektide rahastamise koordineerimist. Peatähelepanu on suunatud loomemajandusele ja innovatsioonile.
Toetuseks on Põhja- ja Baltimaade valitsused eraldanud aastaks umbes kaks miljonit Taani krooni.
Toetuse saamiseks peavad ettevõtmises osalema vähemalt kolme riigi esindajad, seejuures peab üks neist olema Põhjamaa ja üks Balti riik.
Toetus katab kuni 70 protsenti reisi-, majutus- ja koostöövõrkude kuludest.
Abikõlbulikud taotlejad on nii üksikisikud kui ka grupid:
•    väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest,
•    ettevõtlusinkubaatoritest,
•    ettevõtlusorganisatsioonidest,
•    ettevõtluse riiklikust tugisüsteemist.
Järgmine taotlustähtaeg on 31. märts 2011.
Lisainformatsiooni leiate leheküljelt http://www.norden.ee/et/toetused/ettevotlus-ja-toostus.html

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.