Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus külastuskeskkonna projektidele

Alates 17. maist alustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse külastuskeskkonda arendavate projektide vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 17. augustil. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, millest paremaid rahastatakse kokku kuni 200 miljoni krooni ulatuses.

EAS piirkondade konkurentsivõime

EAS piirkondade konkurentsivõime

Meetme eesmärgiks on luua nii sise- kui ka välisturistidele täiendavaid võimalusi, mis soodustavad nende pikaajalist kohalviibimist ning pakuvad aktiivset võimalust ise kaasa lüüa. Seetõttu on oodatud projektid, mille tulemusena arendatakse terviklikult välja kas atraktiivsed teemapargid, mitmekesised aktiivse puhkuse võimalused, veeturismi edendavad väikesadamad või kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamise tulemusena loodavad külastusobjektid.

Eelkõige on oodatud projektid, mis lisaks tekkivale turismitulule aitavad luua ka uusi töökohti.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused, riigiasutused külastusobjektide haldajatena ja avalik-õiguslikud ülikoolid.

Vooru eelarve on 200 mln krooni ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla 1 – 50 mln krooni. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlused tuleb esitada EASi. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Allikas: http://eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kuelastuskeskkond/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-programm-sf-2007-2013/ueldjutt

Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.