Avatud taotlusvoor Pärnu linnas tegutsevatele väikeettevõtetele

Ettevõtlustoetuse eesmärk on tugevdada Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada Pärnu linna ettevõtlust.
Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnus ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.
Toetatavate ettevõtete põhitegevusalaks ei tohiks olla põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine; transport; jae- ja hulgikaubandus; finantsteenused ja kindlustustegevus; kinnisvaraalane tegevus; alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus ja hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
Toetust saavad taotleda ettevõtted, kes soovivad oma tegevusega laieneda välisturgudele. (Ettevõtte käesolevas arengustaadiumis ei pea olema eksportiv ettevõte). Samuti ettevõtted, kes juba tegelevad ekspordiga, ent soovivad teha seda senisest erineval moel (st suuremas mahus, laieneda uutele turgudele jne).
Toetatavad tegevused on:
• eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
• toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
• eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
• ekspordiplaanide koostamine;
• turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
• tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
• välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
• põhivara soetamine;
• eksportturgudele suunatud turundustegevused
Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust. Näiteks: minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.
Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
• projektitegevuste kirjeldus ning ajakava, tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes (vt taotlusvorm);
• kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
• jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 3 kuud;
• tõend Maksu- ja Tolliametist maksuvõlgnevuse puudumise kohta.
• kolm võrreldavat hinnapakkumist (kui projekti raames soetatakse põhivara või viiakse ellu turundustegevusi).
Taotlus, koos kõigi nõutud lisadokumentidega, on võimalik esitada paberkandjal (Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu) või digitaalselt allkirjastatult (e-posti aadressile linnavalitsus@lv.parnu.ee).
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. september 2013. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuse eraldamise otsus langetatakse hiljemalt 11.10.2013. Seega on toetatava projekti teostamise periood 12.10.2013 kuni 11.10.2014. Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist.
Täpsem info on leitav aadressil http://www.parnu.ee/index.php?id=2612
Teie projektiideed analüüsib (tasuta) Projektiekspert OÜ kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.