Puudustkannatavatele lastele suvelaagrid

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill kuulutab välja puudustkannatavatele lastele suunatud suvelaagrite konkursi.

Kokku jagatakse laagrite korraldamiseks 30 000 eurot. Maksimaalne toetus ühele suvelaagrile on kuni 2000 eurot. Toetust antakse puuetega laste ja noorte suvelaagritele, laagritele, mis on korraldatud vaestest peredest pärit lastele, riskigrupi lastele, lasterikaste perede lastele ja üksikvanemate lastele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused. Eelistatud on taotlejad, kes teevad koostööd teiste MTÜ-dega ja kohalike omavalitsustega.
Lisainfo: www.paikeselill.ee