MTÜ-l Paik taotlusvoorud on avatud 11.-14.märtsil ja 25.-28.märtsil

MTÜ Paik taotlusvoorud toimuvad märtsis: meede 3 Küla kui allikas 11.-14. märts, meede 4 Pandivere paetee kui turismiatraktsioon 25.-28. märts.

Piirkond: Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke vald

Meede 3 raames toetatakse maaelanikkonna põhiteenuste parandamist, külade uuendamist ja arendamist, maapiirkkondade kultuuripärandi säilitamist ja selle kvaliteedi parandamist.

Taotlejad: ettevõtted, MTÜ, SA, KOV. Maksimaalne toetussumma meetmes on 5000 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA ja KOV 10%.

Meede 4 raames toetatakse piirkonna turismi arendamist, majanduse mitmekesistamist, teenuste parandamist ning tööhõive edendamist. Võimalikud investeeringud seadmetesse ehitusse jne. Maksimaalne toetussumma meetmes on 6000 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA ja KOV 10%.

Täpsem info leitav aadressil http://www.pandivere.eu/?p=265
Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.