Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks.

Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames:

• hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine;
• varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine;
• valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi “Solidaarsus- ja rändevoogude juhtimine” raames asutatud Euroopa Pagulasfondi 2008-2013 (75% üksikprojekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% üksikprojekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotleja peab olema avalik-õiguslik juriidiline isik, eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus, valitsusasutuse hallatav asutus, kohalik omavalitsus või rahvusvaheline organisatsioon, kelle põhikirjalised eesmärgid vastavad planeeritud tegevustele.

Toetuse maksimaalsed suurused, vastavalt projekti eesmärgile:

Tegevuse esmärk Maksimaalne toetus
1. Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine 1 300 000,00
2. Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine 1 500 000,00
3. Valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks 3 000 000,00

Projektide esitamise tähtaeg on 15.10.2010 kell 10:00.

Lisainformatsioon Siseministeeriumi kodulehelt.