Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele

Projektikonkursi eesmärk on kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmisel, et vähendada õnnetusi.

Ühingute tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid projektitaotlusi ootame Päästeametisse 13. detsembrini 2013. aastal.

Esitatud projektide vahel läheb jagamisele üle 30 000 euro.

Projektikonkursi kaudu soovime koos kodanikeühendustega:
• tõsta elanikkonna ohuteadlikkust
• kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid
• kujundada inimestes õnnetusi ennetavat käitumist

http://www.rescue.ee/projektikonkurss

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.