Päästeamet annab mittetulundusühingutele õnnetuste ennetamiseks raha

Päästeamet kuulutas välja projektikonkursi mittetulundusühendustele “Õnnetuste ennetamine 2010”.

Konkursi kaudu rahastatakse ideid, mis aitavad kaasa õnnetuste ja nende raskete tagajärgede ära hoidmisele. Kord aastas väljakuulutatava projektikonkursi eesmärk on ärgitada kodanikeühendusi otsima ja leidma lahendusi ohutusalastele probleemidele. 2010 aastal toetatakse projekte 300 000 krooniga.

Päästeamet soovib toetavate projektide kaudu tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning anda inimestele oskusi ja kindlustunnet toimetulekuks õnnetustega. Eelistatud on kogukonda kaasavad ning suunatud tegevused. Põhilisteks konkursi märksõnadeks on tuli, vesi, sport ja kultuur.

· kogukonna tuleohutusalane koolitamine ja kaasamine piirkonna tuleohutuse tagamisel;

· kogukonna veeohutusalane koolitamine ja kaasamine piirkonna veeohutuse tagamisel;

· tuletõrjespordi tutvustamine ja uute harrastajate kaasamine;

· ohutuskultuuri– ja ajaloo tutvustamine ning elanike kaasamine ohutuskultuuri arendamisse.

Seitsme aasta jooksul on kokku esitatud 198 taotlust ning rahalist toetust on saanud 80 ennetustööalast projekti. Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku 28 projekti, millest 11 sai Päästeametilt toetust.

Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus ühes eksemplaris esitada paberkandjal 14. detsembriks 2009 Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124 või saata elektroonilisel kujul e-posti aadressil: rescue@rescue.ee.

Projektikonkursi juhendi ja taotlusvormi leiab aadressilt: http://www.rescue.ee/projektikonkurss.