Otepää linna elanikud said uuendatud veevärgi ja kanalisatsiooni

30. novembril avati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel valminud Otepää linna reoveekogumisala veeprojekti pidulikul lõpetamsel.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on tänu valminud projektile nüüdseks juures veel üks linn, kus kõigil  elanikel on võimalus liituda ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga ning ka juba aastakümneid käigus olnud torustikud ja pumplad on kaasajastatud. “Mul on hea meel, et Otepää linna elanike jaoks oluline projekt on edukalt lõppenud. Tänu sellele projektile on juba 2776 Otepää elanikku liitunud ühisveevärgi ning 2727  ühiskanalisatsioonisüsteemiga ning olemasolev ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniteenus on viidud vastavusse kehtivate EL ja siseriiklike nõuetega,”lisas Tamkivi.

Loe edasi Struktuurifondid.ee