Öko-innovatsiooni rahastamisvõimalused

Avatud on Euroopa Liidu ökoinnovatsiooni programmi öko-innovatsiooni kaubandust-tööstuskodaprojektikonkurss, mis on suunatud väike ja keskmise suurusega ettevõttetele (VKE) ning juba selle aasta sügisel eraldatakse uute projektide rahastamiseks 30 miljonit eurot!

Programm toetab uute “roheliste” toodete ja tehnoloogiate turuletoomist ja edasist juurutamist ning programmi raames finantseeritakse kuni 50% projekti kogukuludest. Projektide esitamise tähtaeg on 10. september 2009!

Projektitaotlusi võivad esitada kõik tingimustele vastavad juriidilised isikud, täpsed taotlustingimused  leiate siit.

Programmi raames toetatakse eri sektorite öko-innovaatilisi projekte, mis aitavad vältida või vähendada keskkonnamõju või olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ära kasutada.

Käimasolev taotlusvoor keskendub järgmistele valdkondadele:

- materjalide jäätmekäitlus (sorteerimine, uued jäätmekäitlusprotsessid jne),

- ehitus (uuenduslikud ehitusmaterjalid, ehitusprügi sorteerimine, taaskasutamine, jäätmekäitlus, innovatiivsed veesüsteemid),

- toiduainetööstus (uued pakendid, efektiivsem veekasutus tootmises jne)

- keskkonnasõbralik ettevõtlus ja arukas ostukäitumine (loodussõbralikud ostuotsused, energiasäästlik lähenemine, ettevõtte keskkonnasõbralik juhtimine jne).

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Euroopa Komisjoni esindus kutsuvad ökoinnovatsiooni projektide rahastamisvõimalusi tutvustavale teabepäevale 19. juunil kell 10.00-12.45 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn). Lisateavet infopäeva kohta võite leida siit.