Koostöö tugiisikule

Pakume koostööd tugiisikutele, kes soovivad tegeleda noortega, on omandanud vähemalt keskhariduse ning omavad varasemat töö- või praktikakogemust laste ja noortega või sotsiaalvaldkonnas.

Tugiisikuteenus on suunatud asendushoolduselt lahkuvatele või hiljuti lahkunud noortele eesmärgiga tagada nende iseseisev toimetulek. Teenus on eelkõige mõeldud nendele noortele, kes eelduslikult suudavad iseseisvalt toime tulla, kuid kellel võib olla raskusi asendushoolduselt iseseisvasse ellu astumisega (näiteks psühholoogilisd raskused, kerge vaimne puue, puudulikud praktilised oskused, raskused õpingute ja tööga jne).
Tugiisik aitab teenuse saajat motiveerida ja julgustada, õpetab noort igapäevaelu korraldamisel (kulutuste planeerimine, toidu ja majapidamistarvete ostmine, toidu valmistamine jne), abistab toetava võrgustiku loomisel (pere, sõbrad ja tuttavad), erinevate institutsioonidega suhtlemisel ja annab igakülgset teavet võimalike riiklike, kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektori teenustest (erinevad võimalikud toetused, psühholoogid, nõustajad jne).

Kokkuvõtvalt on tugiisiku ülesanne noort elluastujat motiveerida, julgustada, nõustada, abistada ja juhendada, kuid lõplik vastutus oma elu eest lasub siiski noorel endal.

Lugupidamisega

Marion Mägi
hankespetsialist
Projektiekspert OÜ

marion.magi@projektid.ee
www.projektid.ee
www.facebook.com/projektid

626 3236 (üld)
518 5738