2.juuli Intensiivkoolitus “Alustav põllumajandustootja” (6h)

Koolitus toimub Tartus, Küüni 7, Emajõe keeltekoolis

Soovid hakata põllumeheks? Kolida maale? Vajad toetust, et head ideed teoks teha? Tule koolitusele ning kuula rahastusvõimaluste, taotluse koostamise nippide jm vajaliku kohta, et viia ellu oma unistused.

Aeg: 2.juuli 2015 kell 10.00-15.15

Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, kui soovid tegutsema hakata põllumajandussektoris ja maapiirkonnas.

Tutvustus: Koolituse peaeesmärk on tutvustada investeeringumeedet „Noore põllumajandustootja tegevuse alustamine“
Lisaks räägime tähtsamatest rahastusallikatest, kust raha taotleda ning jagame olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis projekti õnnestumise tõenäosust suurendavad.
Koolitus tugineb koolitaja ja Projektieksperdi kogemustele, teadmistele ning pikale koostööle taotlejate ning rahastajatega.

Teemad:

* Ülevaade rahastusvõimalustest
Koolituse käigus tutvustame rahastusvõimalusi ja toetustealaseid nõudeid konkreetsete näidete põhjal, õpetades lisaks väikseid nippe, mida rahastajad oma programmi määrustes/tutvustuses/nõuetes ei esita, kuid millest võib sõltuda taotluste õnnestumine. Näpunäited PRIA taotlusvormide täitmisel ja toetuste taotlemisel.

* Projekti koostamine
Koolituse teises pooles keskendume projektitaotluste koostamisel ettetulevatele ohtudele ja  vigadele.
* vead PRIA toetuste taotlemisel ja koostamisel;
* määruse lugemine;
* abikõlbulikud, mitteabikõlbulikud kulud;
* hinnapakkumiste võtmine;
* investeeringu teostamine, tegevuse PRIA poolne kontrollmine

* Rahastusallikad
Koolitusel räägime lähemalt erinevatest konkurssidest. Jagame ka oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest ning kirjeldame investeeringumeetmed uuel MAK perioodil 2014-2020.

Kava:

10:00-10.15 Sissejuhatus
10:15-11.00 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse tutvustus ja taotlemistingimused (MAK investeeringutoetus).
11:00-11.15 Kohvipaus
11:15-12.00 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetustaotluste menetlemine ja hindamine.
12:00-12.45 Finantsmajanduse valdkonna nõuandetoodete tutvustus ja nõuande võimalused tootmise arendamiseks
12:45-13.45 Lõunapaus (omal käel)
13:45-14.30 Millised võimalused on MAK perioodil 2014-2020 toetuste taotlemisel? Investeeringumeedete tutvustamine.
14:30-15.00 Ettevõtja kogemused põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemisel ja kogemused noore ettevõtjana põllumajanduses.
15:00-15-15 Kokkuvõtted, küsimustele vastamine

Lektor:

Triin LukseppTriin Luksepp – igapäevaseks põhitegevuseks on põllumajandustootjate ja maaettevõtjate nõustamine ning raamatupidamisteenuse osutamine. Aitab ettevõtteid äriplaani koostamisel, finantsanalüüsis, strateegilise planeerimises ja toetustaotluste koostamisel. Lisaks projektijuhtimistööd põllumajandusorganisatsioonidele. Osalenud rahvusvahelises keskkonnaalases Läänemeremaade koostööprojektis Baltic Deal Maaelu Edendamise SA alt. Põllumajandustootjate  – ja maaettevõtjate nõustamisega tegelenud 2009.aastast, raamatupidamisvaldkonnas tegev 2006.aastast.

Osalustasu:

– Kiiremate soodushind 65 eurot + km (78,00). Soodushind kuni 18.06.2015 k.a.
– Tavahind 79 eurot + km (94,80)
(tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal ja kohvipausi)

registreerun ettevõtluskoolitusele äriplaan projektiekspert stardiedu