Naabruspoliitika projektid KOV-dele

Avatud on taotlusvoor kohalikele omavalitsustele naabruspoliitika alaste projektide esitamiseks.

Programmi CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue) eesmärk on edendada omavalitsuste koostööd ja dialoogi Euroopa Liidu kohalike partnerite ja naabrusregioonide (ENPI regiooni)) kohalike partnerite vahel. Eesmärgiks on parandada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste  võimekust läbi hea valitsemise põhimõtete rakendamisele seoses jätkusuutliku arengu ning integreeritud pikaajalise arengu planeerimisega.

Esimeses etapis on vaja esitada ainult projekti  kontseptsioon. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. veebruar 2009. Neile, kelle ideed osutuvad väljavalituks, tehakse ettepanek esitada kogu nõutav dokumentatsioon. Lõplike taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2009.

Lisainfo: CIUDAD