Alates 17. juunist muutus EASi stardi- ja kasvutoetuse kord

Toetuste korras muutus  nõue, mis puudutas toetust taotleva ettevõtte  juhatuse liikmeid.  Nõue selle kohta, et toetust taotleva ettevõtte juhatuse liige ei või viimase 12 kuu jooksul olla olnud teise samas valdkonnas tegutseva ettevõtte  juhatuses, pole alates 17. juunist enam jõus. Siiski ei saa toetust taotleva ettevõtte juhatuse liige olla teise sama valdkonna ettevõtte juhatuses või osanik  taotluse esitamise hetkel.

EASi  stardi- ja kasvutoetus on riiklikud toetused alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavad rahalisisi vahendeid ettevõtte käivitamiseks või eksportturgudele laienemiseks. Starditoetuse suurus, mis on mõeldud kuni 12 kuud vanale ettevõttele, on 5000 eurot ja omafinantseering 20%. Maksimaalselt 36 kuud vanale eksportturgudele minevale ettevõttele mõeldud kasvutoetus on maksimaalselt 32 000 eurot ja omafinantseering 50%.

Toetusi on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks ja tööjõukulude finantseerimiseks (kehtib ainult kasvutoetusele).  Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Täpsem info toetuste kohta on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist ja  http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.