Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2011

Toetust võib taotleda mikroettevõtete tingimustele vastav FIE, aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing, usaldusühing.

Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta:
– masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil;
– automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara (edaspidi infotehnoloogiline seade) ostmine, paigaldamine ja rakendamine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil;
– leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina. Kasuliku mudeli seaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
– litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.

Puidu kui toormaterjali töötlemine hõlmab tegevusi puidu raiumisest kuni puidu kuivatamiseni, k.a puidu kuivatamine.

Toetust saab taotleda ka kasutatud seadmete ostmiseks. See on abikõlblik, kui soetatava seadme ostmiseks ei ole varem saadud EL-i, siseriiklikku või välisabi toetust või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega samaväärse uue seadme hinda. Lisaks peab ostetav kasutatud seade olema toodetud vähem kui 3 aastat tagasi.

Toetust antakse kuni 50 % ulatuses investeeringu abikõlbuliku kulu maksumusest.

Taotlusi võetakse vastu 03. oktoobrist kuni 10. oktoobrini 2011.
Lisainfo: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/metsandus/meede_1_5_2_2011/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.