Majanduskriis tõstis teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse rekordtasemele

Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti ehk teadus- ja arendustegevuse intensiivsus jõudis Eestis 2009. aastal enneolematu tasemeni 1,42%, seda hoolimata kulutuste tegelikust langusest, teatab Statistikaamet.

Statistilise uperpalli tegi võimalikuks majanduskriis, mille tagajärjel vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes 16%. Teadus- ja arendustegevuse (T&A) kulutused vähenesid 2008. aasta 3,26 miljardilt kroonilt 3,09 miljardi kroonini 2009. aastal ehk ainult 5%. See tõstiski Eesti T&A intensiivsuse 1,29%-lt 1,42%-le. Võrdluseks: 2008. aastal oli vastav näitaja Soomes 3,73%, Iirimaal 1,43%, Hispaanias 1,35% ja Venemaal 1,03%. Euroopa Liidu keskmiseks mõõdeti 1,90%.

Laias laastus jagunevad T&A-ga seotud üksused kahte gruppi: kasumitaotluseta institutsionaalsed sektorid (kõrgharidus-, riiklik ja kasumitaotluseta erasektor) ning ettevõtlussektor. Andmestiku detaile analüüsides selgub, et mõlemas grupis peitus kulutuste languse varjus tõepoolest tõus, sest kulutuste vähenemise põhjustas kokkuhoid ja tööjõukulude kärpimine.

Loe edasi stat.ee