Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 – maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine.

Toetust saab taotleda mikroettevõtja ja mikroettevõtjast põllumajandustootja. Erandjuhul saab toetust taotleda ka keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biomassist biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil.

Toetust saab taotleda  taotleja, kes  on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta ning kelle müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oli suurem kui 500 000 krooni.

Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine ning masina ja seadme ostmine ja paigaldamine. Suurprojektide puhul ei ole lubatud traktorite ostmine.

Toetuse määrad toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest sõltuvad investeeringu elluviimise kohast ja on järgmised:
• Kuni 30%, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga
• Kuni 40%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas
• Kuni 50%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas

Suurprojektide puhul on minimaalne taotletava toetuse suurus 1 564 661 krooni ja toetuse maksimaalne suurus on 4 693 980 krooni.

Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 13. septembrini 2010.

Allikas: PRIA

***

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.

Ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde projektide jaoks saame Teile soovitada oma parnereid – projekteerimisbüroosid, mise teevad lühikeste tähtaegadega ning soodsa hinnaga rahastajale sobivaid projekte.