Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid 2011

PRIA toetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil.

Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetust võib taotleda taotleja, kes on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta.

Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine, samuti  masina ja seadme ostmine ning paigaldamine.

Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turu-uuringu, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 100 000 eurot programmiperioodil. Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest.

Taotlusi võetakse vastu 29. augustist kuni 12. septembrini

Link: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/maapiirkonnas_majandustegevuse_mitmekesistamise_investeeringutoetus_suurprojektidele_meede_3_1_vaikeprojektid_2011/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.