Looduskaitselisi projekte laekus KIKi taas väga suures mahus

Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) lõppes taotlusvoor looduskaitseliste investeeringute toetamiseks. Taotlusi laekus kokku 65 ning nendega soovitav toetus on üle 127 miljoni krooni, mis ütleb vooru eelarvet enam kui neljakordselt. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava taotlusvooru tulemused selguvad uue aasta kevadel.

Taotlusvooru toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

Arvuliselt on taotlusi mõlemasse toetatavasse valdkonda laekunud võrdselt. Esimesse ehk liikide ja elupaikade ossa laekunud taotlused on suuremas osas suunatud rannaniitude ja luhtade taastamiseks ja hooldamiseks. Teise ehk parkide ja infrastruktuuri projektide ossa on laekunud 5 projekti, mille sisuks on matkaradade ja külastusinfrastruktuuri välja töötamine, ülejäänud projektid on suuremalt jaolt parkide renoveerimiseks. Regiooniliselt laekus enim taotlusi Harjumaalt ja Saaremaalt, mõlemast piirkonnast 12.

Loe artiklit edasi kik.ee-st