Ligi 160 miljonit krooni piiriäärsete alade säästvaks arendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks

Lähitulevikus alustavad eestlaste ja lätlaste ühistööna mitmes valdkonnas tegevust uued piiriülese koostöö projektid. Eesti ja Läti esindajatest koosnev seirekomitee otsustas veebruari lõpus rahastada kümmet head ettevõtmist kooslaulmisest ühise maantee rekonstrueerimiseni. Projektid kogumaksumusega ligi 160 miljonit krooni viiakse ellu koostöös lätlastega ning need toovad kasu peamiselt Põhja-Vidzeme ja Lõuna-Eesti, aga ka Kuressaare, Sindi, Häädemeeste ning Ventspilsi, Roja, Talsi, Ogre, Baldone, Jūrmala ja Ķemeri elanikele.

Millised projekte toetati loe EASi kodulehelt.

Euroopa Regionaalarengu Fondist ning nii Eesti kui ka Läti riigi poolt rahastatavat Eesti – Läti programmi viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele, mis toetavad piiriülest koostööd piiriäärsete alade säästvaks arendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks. Programmi raames rahastatakse nii avaliku, mittetulundus- kui ka erasektori piiriüleseid koostööprojekte aastani 2013 ligi 600 miljoni krooniga.

Projektitaotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Info programmi kohta www.estlat.eu ja www.eas.ee.

Allikas: EAS

 
Projektiekspert OÜ aitab teid meelsasti projektitaotluse kirjutamisel. Meie teenustega saab tutvuda lähemalt siin.