MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja LEADER projektitaotluste vastuvõtu 26.-30. novembrini 2012.a.

Projektitaotlusi võetakse vastu Aseri, Lüganuse, Maidla, Sonda ja Rägavere vallas ning Püssi linnas tegutsevatelt ettevõtetelt, MTÜ-delt, SA-telt ja kohalikelt omavalitsustelt. Avanevad järgmised meetmed:

1.1  Turismi infrastruktuuride arendamine (meetme kogusumma 142 922 €) — maksimaalne toetussumma on 70 000 € ühes taotlusvoorus ühe objekti kohta, omafinantseering erineb sõltuvalt organisatsiooni juriidilisest vormist (ettevõtetele näit 40%).

1.2  Turismi atraktsioonide arendamine (meetme kogusumma 89 288 €) — maksimaalne toetussumma on 50 000 € ühes taotlusvoorus ühe objekti kohta,  omafinantseering erineb sõltuvalt organisatsiooni vormist (ettevõtetele näit 40%).

2. Mikroettevõtete arendamine (meetme kogusumma 78 144 €) — maksimaalne toetussumma on 20 000 € ühes taotlusvoorus projektitaotluse kohta, omafinantseering on 40%.

3.  Piirkonna kompetentsi kasvatamine (meetme kogusumma 24 127 €) — maksimaalne toetussumma  on 10 000 € projekti kohta, omafinantseering erineb sõltuvalt organisatsiooni juriidilisest vormist.

4. Aktiivsed noored (meetme kogusumma 41 185 €) — maksimaalne toetussumma on 10 000 € projekti kohta, koolituste puhul 3 000 €, omafinantseering erineb sõltuvalt organisatsiooni juriidilisest vormist.

Erinevate projektide raames saab toetust küsida näiteks seadmete ja põhivara ostuks, infrastruktuuri loomiseks, ehitamiseks ja renoveerimiseks, koolituste läbiviimiseks jne.

Täpsemat infot meetmete, projekti maksimumsummade, esitatavate dokumenetide, taotlusvormide ja taotlejate  infopäevade toimumise kohta leiab aadressil  http://www.viko.ee/index.php?id=28 .

Kõikide piirkondade Leader-toetuste kohta info www.maainfo.ee.

Projektiekspert OÜ meeskond on Leader-programmi koostanud mitmeid edukaid projekte. Kui soovid kuulda meie kogemustest, tule intensiivkoolitusele, kus tutvustame seda ja veel ligi 40 fondide projektikonkurssi.
Registreeri kohe! – 25. okt. Tallinnas “Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes”

NB! Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu projektide ideesid. Jagame oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.

Teine võimalus on õppida ise koolitusmaterjali “Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?” põhjal, mille pani kokku juhataja ja koolitaja Markus Alfred Kõiv oma meeskonna kogemuste põhjal. Seal on näiteid ja soovitusi ka Leaderi taotlusvormide täitmiseks. Lae alla kogu materjal pdf-kujul. NB! Koolitusmaterjaliga kaasneb Sulle boonus – personaalne konsultatsioon 2 h ulatuses Sinu projektile.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner ja omab HTM koolitusluba.