Leader tegevusgrupp Tartumaa Arendusselts

Tartumaa Arendusselts (www.tas.ee) Alatskivi, Haaslava, Kambja, Tartu, Laeva, Tähtvere, Puhja, Konguta, Nõo, Ülenurme, Luunja, Mäksa, Meeksi, Peipsiääre, Vara, Võnnu vald ja Kallaste linn
• 3. juunil 2011.a. lõpeb taoluste vastuvõtt teisele hindamisele.
• 27. septembril 2011.a. lõpeb taotluste vastuvõtt kolmandale hindamisele.

1. Ettevõtluse meede
Meetme raames toetatakse investeeringuid ette valmistavaid tegevusi. Toodete või teenuste arendamist. Objektide ehitamist ja rekonstrueerimist.
Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused

Maksimaalne summa taotluse kohta olenevalt tegevuses kuni 64 000 EUR.
Toetuse määr MTÜ ja sihtasutusele kuni 90%, ettevõtetele kuni 60%

2. Kogukondade meede
Meetme raames toetatakse investeeringuid ettevalmistavaid tegevusi, sh projekteerimis- ja planeerimistöid, arendusdokumente, tasuvusuuringuid. Ühistegevuseks ja uute kogukonnateenuste käivitamiseks vajalike avalikult kasutatavate objektide välja arendamist ning nendega seotud vahendite soetamist; objektide renoveerimist, rekonstrueerimist ja ehitamist. Vähemalt 2 omavalitsuse territooriumil tegutsevate kogukondade koostöös läbiviidavate tegevuste elluviimist sh projektiideede väljatöötamist, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute planeerimist ja korraldamist; kaasamist ja teavitustegevuste teostamist, arengudokumentide väljatöötamist; planeerimistöid ja tasuvusuuringuid; osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes
Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused

Maksimaalne summa taotluse kohta olenevalt tegevuses kuni 20 000 EUR.
Toetuse määr MTÜ ja sihtasutusele kuni 90%, ettevõtetele kuni 60%

3. Noorte meede
Meetme raames toetatakse noorte osalusel investeeringuid ettevalmistavaid tegevusi, sh projekteerimis- ja planeerimistöid, arendusdokumendid, tasuvusuuringud. Noorte osalusel meetme eesmärgi ja tegevussuundadega seotud tegevuste (õpitubade, laagrite, seminaride, koolituspäevade jne) ettevalmistamist ja korraldamist. Noorte vajadustest lähtuvalt nende arengut soodustavate tegevuste toetamist, sh investeerimist vahenditesse, objektide renoveerimist, rekonstrueerimist ja ehitamist ning väikevahendite ostmist. Vähemalt 2 omavalitsuse territooriumil tegutsevate kogukondade koostöös läbiviidavate tegevuste elluviimist sh projektiideede väljatöötamist, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute planeerimist ja korraldamist; kaasamist ja teavitustegevuste teostamist, arengudokumentide väljatöötamist; planeerimistöid ja tasuvusuuringuid; osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes
Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused

Maksimaalne summa taotluse kohta olenevalt tegevuses kuni 20 000 EUR.
Toetuse määr MTÜ ja sihtasutusele kuni 90%, ettevõtetele kuni 60%

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.