Leader programmi voorud ootavad maapiirkondade taotlejaid

Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel omavalitsusüksustel võimalik taotleda  Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms.

Projektitoetust saab taotleda ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing või kohalik omavalitsusüksus.

Toetust saab taotleda põhivara soetamiseks, ehitus- või remonditöödeks, korrastustöödeks, turunduslikeks tegevusteks, kohaliku elu edendamiseks, koolituste läbiviimiseks jne.

Projektitoetuse määr abikõlblike kulude maksumusest on:
• mittetulundusühingul, sihtasutusel ja kohalikul omavalitsusüksusel
kuni 90%;
• seltsingul kuni 100%;
• ettevõtjal kuni 60%;.
Lisainfo  on leitav aadressil  http://maainfo.ee/index.php?page=66 .

Võtke julgelt ühendust Projektiekspert OÜ meeskonnaga kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236, et leida teie piirkonda toetav Leader.

Näiteks on väikeetteevõtjatele 18.-22. veebruaril avatud Leader taotlusvoor Raplamaal. Meede 1.2 – Mikroettevõtluse areng on mõeldud kuni 10 töötajaga ettevõtte investeeringutoetuseks. Ühele taotlejale antakse toetust ühe projekti kohta kuni 32000 eurot. Toetus moodustab kuni 60% investeeringu maksumusest. Ei toetata põllumajanduslikku, ehituslikku ja transpordialast ettevõtlust.

Toetatakse ettevõtete ühendusi ühiste nn. pehmete tegevuste (koolitused, õppesõidud, messidel osalemine) osas kuni 3195 eurot.

Jätkusuutlik, arenev, uuenduslik ja hea tootlikkusega väikeettevõtlus.
Uued ettevõtted ja töökohad.
Uued, uuenduslikud ja kvaliteetsed tootmisprotsessid, tehnoloogiad, teenused ning tooted.
Kohalikul toorainel, kultuuril, kogukonnal ja loodusel põhinevad, neile lisandväärtust andvad ning nende jätkusuutlikkust tagavad tooted ja teenused.
Kohaliku kogukonna vajadustele suunatud tooted ja teenused.
Ekspordile suunatud tooted ja teenused.
Uuenduslikkusele, tootlikkusele, lisandväärtusele, kvaliteedile, kogukonnale ja/või ekspordile suunatud aktiivne ja tulemuslik ettevõtluse ühistegevus.

Täpsem info on leitav aadressil http://raplaleader.ee/meede-1-2/#1