Avatakse lasteaedade rekonstrueerimise toetusmeede omavalitsustele

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Toetust saab taotleda lasteaedadele, kus käis tänavu 1. oktoobril vähemalt 40 last.

Meetme maht on ligi 14 miljonit eurot. Toetuse taotlemise aluseks on hoonele koostatud energiaaudit, mis tuleb taotlejal omavahenditest rahastada ja see ei kuulu projekti mõistes abikõlblike kulude alla.

Omavalitsuse poolt esitatava taotluse hindamisel arvestatakse energiatarbimise ja ülalpidamiskulude kokkuhoidu ning pinna kasutust lasteaias. Toetust saab taotleda 146–255 eurot ühe rekonstrueeritava hoone köetava pinna ruutmeetri kohta. Toetuse määr on 40–70% projekti abikõlblikest kuludest.

Omavalitsus, kus elab 5000–11 000 inimest, saab esitada taotluse ühe lasteaiahoone kohta ning üle 11 000 elanikuga linn või vald saab esitada taotluse kahe lasteaiahoone kohta. Alla 5000 elanikuga omavalitsused peavad toetuse taotlemiseks olema piirkonnas, kus toimuvad omavalitsuste ühinemisläbirääkimised, et oleks kokku vähemalt 5000 elanikku. Ühinevad omavalitsused peavad kokku leppima, millistele hoonetele toetust taotleda, ja esitama ühise taotluse. Kolme lasteaiahoone jaoks võivad toetust taotleda ühinevad omavalitsused, juhul kui nende hulgas on üks vähemalt 5000 ja üks vähemalt 11 000 elanikuga linn või vald.

Toetust saab taotleda alates 14. novembrist. Taotluste esitamise tähtaeg on järgmise aasta 13. märts. Taotlusi menetleb ja väljamakseid teeb Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiekspert OÜ on toetuste valdkonnas tegutsenud juba aastast 2002 ning kirjutanud selle aja jooksul üle 250 projekti. Oleme koostanud ka mitmeid edukaid projekte, mille rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Oleme valmis koostama ka Teie projektidokumentatsiooni. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Ühendust saab võtta ka e-kirja teel indrek.narusk@projektid.ee või telefonil 56 212 919.