Lasteaedade rekonstrueerimise toetus omavalitsustele

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab oktoobris taotlusvooru, mille eesmärk on parandada lasteaiahoonete energiatõhusust ja vähendada ülalpidamiskulusid.

Meetme eeldatav maht on 14 miljonit eurot. Toetust saab taotleda 146–225 eurot ühe rekonstrueeritava hoone suletud netopinna ruutmeetri kohta. Toetuse määr on 40–70% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2017. Kuna projekti ettevalmistamine võib osutuda ajakulukaks ja taotluse esitamise eelduseks on hoone energiaaudit, siis soovitab KIK taotluse dokumentide ettevalmistamisega juba alustada.

Projektiekspert OÜ on toetuste valdkonnas tegutsenud juba aastast 2002 ning kirjutanud selle aja jooksul üle 250 projekti. Sealhulgas oleme koostanud ka edukaid projekte, mille rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Oleme valmis koostama ka Teie projektidokumentatsiooni. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta ka ühendust e-kirja teel indrek.narusk@projektid.ee või telefonil 56 212 919.