Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine

29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”.

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust või omandatakse alusharidust.
Toetuse saaja võib lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist hankida või korraldada ise. Ühe projekti raames ei ole lubatud kombineerida lapsehoiuteenuse osutamise ja alushariduse andmise ise korraldamist ja hankimist.

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused.

Periood, toetuse osakaal ja vooru eelarve

– Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 36 kuud.
– Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, kuni 75% järgmise 12 kuu jooksul ja kuni 65% viimase 12 kuu jooksul.
– Omafinantseeringu osakaal on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, vähemalt 25% järgmise 12 kuu jooksul ja vähemalt 35% viimase 12 kuu jooksul.
– Taotlusvooru eelarve on 4 885 056 eurot.

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/lapsehoid