EAS võtab vastu taotlusi lairiba-internetiühenduste arendamiseks

EAS alustab regionaalministri ettepanekul alates 29. märtsist internetiühenduste arendamise meetmesse taotluste vastuvõtmist. Taotluste vastuvõtt lõppeb 30. mail. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, mille alusel rahastatakse taotlusi kokku kuni 12 782 330 euro ulatuses. Internetiühenduse arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Meetme eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei ole kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on neis piirkondades edaspidi võimalik varustada kodud, ettevõtted ning ametiasutused, mis asuvad kuni 1,5 km kaugusel rajatavast baasvõrgust, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam.

Toetuse abiga saab kiire valguskaablitel põhineva baasvõrgu rajamine on kulukaim osa investeeringust kiire internetiühenduste tagamisel. Seetõttu on sideettevõtete võimalused ja motivatsioon rajada võrk arvuliselt väiksema elanikkonnaga piirkondadesse senini olnud piiratud või vähene. Pärast baasvõrgu rajamist saavad juurdepääsu tarbijateni rajada juba teenusepakkujad ise vaba turukonkurentsi tingimustel.
Edukaks osutuvad need projektid, mis toovad kiire internetiühenduse lähemale võimalikult suuremale hulgale kasusaajatele.

Toetust saavad taotleda kõik mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on meetmest toetatavate tegevuste elluviimine. Vooru eelarve on 12 782 330 eurot ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 639 116 eurot. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlused tuleb esitada EASi.
Lisainfo: http://eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kuelastuskeskkond/internetiuehenduse-arendamise-toetus/ueldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.