Läheneb Vabaühenduste Fondi viimase taotlusvooru tähtaeg

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi kuuenda, viimase taotlusvooru tähtaeg on 15. jaanuar.

Konkursilt taotletav summa on kuni 100 000 krooni. Oodatakse projekte, mis on kavandatud kas demokraatia ja kodanikuühiskonna arengu, keskkonna ja säästva arengu või sotsiaalse integratsiooni ja kohaliku arengu edendamiseks.

Vabaühenduste Fond on Norra ja EMP Finantsmehhanismidest rahastatud toetusskeem, eesmärgiga kaasata kodanikuühendused jõulisemalt majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).
Eestis on Vabaühenduste Fondi eesmärgiks suurendada mittetulundusühenduste tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas.

Lisainfo Avatud Eesti Fondi kodulehelt.