Läheneb külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise tähtaeg

PRIA külade uuendamise ja arendamise investeeringutaoetus on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on investeeringute abil parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elu kvaliteeti.

Meetme eesmärgid on:
• Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine;
• Külade elukeskkonna säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine;
• Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine;
• Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine (sh külade ja põllumajandusmaastike ilme parandamine ja korrastamine);
• Uudsete lahenduste leidmine erinevate teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.

Toetust antakse MTÜ ja SA puhul kuni 90%  investeeringuobjekti maksumusest, väikese suurusega ettevõtjale kuni 70% ja keskmise suurusega ettevõtjale kuni 60%.

Maksimaalne taotletav toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni aastas, põllumajandusliku ehitise lammutamise korral kuni 150 000 krooni.

Taotlusi võetakse PRIA maakondlikes teenindusbüroodes vastu 28. detsembrist 2009 kuni 25. jaanuarini 2010. a.

Lisainfo PRIA kodulehelt.

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.