Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

23. augustil avas Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlusvooru, millega antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 50 miljonit Eesti krooni toetust ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Kagu-Eestisse. Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud või Eestis registreeritud äriühingud ning taotluste esitamise tähtajaks on 1. detsember.

Toetust antakse projektile, mis vastab riigi jäätmekavale 2008–2013 ja kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekavale, mis kajastab linna või valla jäätmehoolduse arendamiseks vajalikku tegevust. Kuna Kagu-Eesti viimased ladestusalad suleti 2009. aasta suvel, tuleb vastavalt riigi jäätmekavale sinna piirkonda rajada  jäätmekäitluskeskus koos ladestusalaga. Objekti valmimiseni kasutatakse piirkonnale lähimaid nõuetekohaseid prügilaid.

Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti finantseerimisvajakust. Täpsem toetuse määr ja toetuse summa sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

Lisainformatsiooni saab siit.

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.