KÜSK avab uue taotlusvooru teenuste osutamise ja toodete pakkumise arendamiseks

 

Taotlusvoor on mõeldud vabaühenduste projektidele, mis keskenduvad teenuste osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse.

Toetust võib saada nii uute ideede rakendamiseks kui ka juba hetkel toimivate teenuste/toodete edasiarenduseks ja/või tootmisvõimekuse tõstmiseks, samuti laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühma mõttes. Loodav või edasiarendatav teenus/toode võib pakkuda nii otsest lahendust mõnele ühiskondlikule/kogukondlikule valupunktile, kui kaudset lahendust, müües teenust/toodet, mis pole konkreetselt ühiskondliku/kogukondliku probleemiga seotud, kuid teenitav tulu suunatakse sellega tegelemiseks.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetuse andmise aluseks on taotlusvormis nõutava teenuse/toote vajalikkuse- ja tasuvusanalüüsi koostamine. See peab veenma, et teenuse osutamine või toote pakkumine on jätkusuutlik.

Toetuse maksimaalne summa on 20 000 eurot. Projekti saab ellu viia alates 1. septembrist 2016 kuni 31. detsembrini 2017.

Taotlemise tähtaeg on 1. juuni 2016 kell 15.00.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.