Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab vabaühenduste sotsiaalset ettevõtlust

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootab 9. septembriks 2014 taotlusi neilt vabaühendustelt, kes on otsustanud mõnd ühiskonnas olulist vajadust/probleemi lahendama hakata kaupade või teenuste müügi abil ehk siis tegelema sotsiaalse ettevõtlusega.

Toetust saab küsida ka juba hetkel toimivate ärimudelite edasiarendamiseks – laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt.

Eelduseks on hästi läbimõeldud äriplaan ning finantsprognoosid.

Veidi üle aastase projekti elluviimiseks on võimalik toetust küsida kuni 25 000 eurot, hiljem peab äriplaan ise jätkusuutlik olema.

Toetuse taotlemiseks peab vabaühendus olema vähemalt 1 aasta vana, tegutsema avalikes huvides ning info tema kohta peab olema avalikult veebis ka kättesaadav.

Täpsemat infot nii nõuetele taotleja kui taotluse kohta, samuti infopäevade kalendri leiab KÜSKi kodulehelt: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/se14.

Meil on antud valdkonnas varasem positiivne kogemus, näiteks koostasime eduka äriplaani MTÜ-le Süda-Eesti Sotsiaalkeskus KÜSKi Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.