KÜSKil on avatud taotlusvoor vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmiseks

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu kavandamise oskuste arendamisele suunatud taotlusvoor. Toetatakse projekte, mille eesmärkideks on:

  • vabaühenduse juhtimisvõimekuse kasv ühenduse igapäevaseks missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku mõju saavutamiseks;
  • vabaühenduse kasvanud kompetents tegevuse planeerimisel ja elluviimisel ning oma ühiskondliku mõju hindamisel;
  • vabaühenduse eesmärkide, konkreetsete tulevikusihtide, saavutatud tulemuste ja ühiskondliku mõju avalik nähtavus.

Toetatava projekti tulemusena on vabaühendusel liikmete osalusel valminud või uuenenud toimiv strateegia/arengukava ja ühenduse ühiskondliku mõju hindamise metoodika. Ühendus oskab oma tegevuse ühiskondlikku mõju hinnata, teeb seda süsteemselt ning kommunikeerib mõju liikmetele ja avalikkusele. Vabaühenduse eestvedajad on võimekad juhid, osates ühendust läbi sujuva igapäevatoimimise eesmärkide ja ühiskondliku mõju saavutamisele suunata.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. märts 2013.a kuni 30. aprill 2014.a.

Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 8000 eurot (kuni 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest).

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2013.a Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1100 .